Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện app MORAO

19-12-2020

Thiết kế giao diện APP mua vé xem nghệ thuật MORAO - Đồ án lớp D1903L2

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

Với sự phát triển năng động của thời kì hiện đại. Nền văn hóa của các quốc gia dần hội nhập và có xu hướng thay thế những giá trị văn hóa truyền thống. Ở Việt nam chúng ta có thể thấy rõ sự xê dịch và xu hướng tiếp cận của đại chúng đang dần thay đổi. Để không bị bỏ lại phía sau, các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại cần có một định hướng phát triển mới, hiện đại và công nghệ hơn. MORAO được ra đời như một giải pháp để thực hiện giải pháp đó.

Thành viên nhóm:

Võ Thành Nhân

Nguyễn Thị Minh Phúc

Lê Thị Hồng Nhung

Võ Nguyễn Hoàng Văn

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Lê Minh An