Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện BPO Company

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1507H2 - Arena Multimedia (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu).

 Thiết kế website cho thương hiệu BPO Company.

 Thành Viên Nhóm:

Nguyễn Phạm Hoàng Dũng.

Vũ Hồng Nhung.

Trần Nguyễn Ánh Minh.

Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc.

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

Nguyễn Thy Đoan Trinh.

Bùi Duy Khiêm.

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38
arena-multimedia-xbox-game-project-sem2

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.