Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện BPO Company

08-12-2016

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1507H2 - Arena Multimedia (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu).

 Thiết kế website cho thương hiệu BPO Company.

 Thành Viên Nhóm:

Nguyễn Phạm Hoàng Dũng.

Vũ Hồng Nhung.

Trần Nguyễn Ánh Minh.

Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc.

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

Nguyễn Thy Đoan Trinh.

Bùi Duy Khiêm.