Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Brandbook

06-11-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1708M -Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Brandbook

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Vân Anh

- Trần Nam Anh

- Bùi Hồng Hạnh

- Triệu Thanh Huyền

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà