Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

charming-cover

Thiết kế giao diện Floria Flower Shop

15-01-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1610H -Arena Multimedia - Phạm Văn Bạch - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Floria Flower Shop

Thành Viên Nhóm:

Đỗ Thị Minh Thảo

- Võ Thị Thu Huyền

- Nguyễn Xuân Vũ

- Nguyễn Minh Hiếu

- Trương Mỹ Linh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.