Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện ứng dụng Ví Điện Tử LiLiPay

11-01-2021

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1909H - Arena Multimedia Phạm Văn Bạch,  Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Ví Điện Tử LiLiPay

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Khánh Ly

- Nguyễn Trọng Tiến

- Chu Thị Thùy Trang

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Thầy Trần Quang Sơn