Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Beautiful Space Company

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên Lớp D1707G1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thiết kế giao diện website Beautiful Space Company

 Thành Viên Nhóm:

 - Nguyễn Đức Quỳnh Hương

 - Nguyễn Thị Lan Anh

 - Lưu Mỹ Nhi

 - Lưu Thị Hà My

 - Tạ Kim Yến

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  - Thầy Nguyễn Trí Thông