Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Website Boost

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1508H -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

 

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport shop.

 

Thành Viên Nhóm:

Trần Triệu Đạt

Bùi Quang Minh

Lê Hùng Đức

Vũ Mạnh Hùng

Đỗ Trung Nghĩa

 

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38
arena-multimedia-xbox-game-project-sem2

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.