Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Website Boost

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1508H -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

 

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport shop.

 

Thành Viên Nhóm:

Trần Triệu Đạt

Bùi Quang Minh

Lê Hùng Đức

Vũ Mạnh Hùng

Đỗ Trung Nghĩa

 

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Silversun
Cover BeeZeen
Cover A Living
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.