Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Website Boost

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia -Trúc Khê-Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport Running is for everyone (86 Điểm)

Thành viên nhóm: 

Đo Quac Anh

Hoang Hai Yen

Nguyen Duy Quang

Pham Thanh Tung

Ngo Trong Tien


Giảng viên hướng dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
A SPORT SHOP
Arena - Multimedia -  A sport Shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.