Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Website Boost

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia -Trúc Khê-Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport Running is for everyone (86 Điểm)

Thành viên nhóm: 

Đo Quac Anh

Hoang Hai Yen

Nguyen Duy Quang

Pham Thanh Tung

Ngo Trong Tien


Giảng viên hướng dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38
arena-multimedia-xbox-game-project-sem2

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.