Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Đông Sơn Giao Chỉ

16-11-2019

Thiết kế giao diện website “Đông Sơn Giao Chỉ”- lớp D1808K1

(Arena Multimedia – 212-214 Nguyễn Đình Chiểu P.6 Q,3 TP. HCM)

Lội ngược dòng lịch sử, về những giá trị cốt lõi, chúng em- những con người ham mê khám phá- đã tìm về với thứ sử vật ẩn chứa biết bao minh văn khơi gợi về cội nguồn của đất nước, cội nguồn của bản sắc văn hóa dân tộc.

Thành viên nhóm:

- Huỳnh Ngọc Anh Duy

- Bùi Quốc Long

- Trịnh Ngọc Ngân

Trần Vũ Minh Triết

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Phan Nhật Trung