Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website Sport Game Fifa

23-07-2019

Thiết kế giao diện website Sport Game Fifa - D1712L1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thành Viên Nhóm:

 - Phạm Minh Phong

 - Trương Minh Hiếu

 - Nguyễn Thị Bích Ngọc

 - Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  -  Thầy Phan Nhật Trung

Mời bạn ghé website demo Sport Game Fifa!