Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện website VinaShoe

05-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên Lớp D1707G1

 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

 -------------------------

 Thiết kế giao diện website VinaShoe

 Thành viên thực hiện:

 - Dương Nữ Thục Đan

 - Trần Bảo Uyên

 - Nguyễn Minh Nhật

 Giảng Viên Hướng Dẫn:

  - Thầy Nguyễn Trí Thông