Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Website

Sản phẩm đồ án Kỳ 2 của nhóm học viên lớp  D1411M - Arena Multimedia TK-HN

 

 

Thời gian : 1 tháng

 

Thành viên nhóm:

Trần Tiến Đức

Đinh Thị Thu Trang

Bùi Vân Anh

Chu Thị Lan Anh

Phí Bùi Hồng Thái


Gỉang viên hướng dẫn:

Nguyễn Vương Nam

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.