Bạn đang ở đây

Trà Mộc Sơn

Đề tài: Mộc Sơn Trà - Đánh thức giác quan của Bạn

Bộ nhận diện thương hiệu gồm: Poster, Brochure - Sản phẩm đồ án học Kỳ I, Học kỳ Thiết kế Đồ họa

Nhóm tác giả:

Đàm Diệu Bang

Phạm Quốc Việt

Lê Anh Tuấn

Giảng viên hướng dẫn:

Bùi Minh Sơn

Trần Thị Thanh Hằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.