Bạn đang ở đây

TVC Bút bi Thiên Long

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim Kỹ thuật số của Big Eyes Team, lớp A1410G1, Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện: 

Đặng Lê Quỳnh Như

Bùi Thị Phương Thảo

Phan Giang Hồng Phượng

Nguyễn Thị Đan Hạ

Trần Bích Tuyền

Lê Thị Trúc Ly

Nguyễn Quang Huy

Trần Trọng Huấn

Đỗ Lê Minh Triết

Giảng viên hướng dẫn:

Bùi Đình Lâm

Nguyễn Tấn Cường

Đặng Quốc Việt

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.