Bạn đang ở đây

TVC Lipton Nhãn vàng

Đồ án kỳ 3 của nhóm The Light lớp A1409H1, Arena Multimedia (212-214 Nguyễn Đình Chiểu, HCM)

Thành viên nhóm:

Nguyễn Huân

Nguyễn Duy Thái

Nguyễn Quốc Phong

Quách Tuyết Linh

Dương Hồng Ân

Huỳnh Hoài Ân

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Nguyễn Tấn Cường

Thầy Đặng Quốc Việt

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.