Bạn đang ở đây

TVC Lipton Nhãn vàng

Đồ án kỳ 3 của nhóm The Light lớp A1409H1, Arena Multimedia (212-214 Nguyễn Đình Chiểu, HCM)

Thành viên nhóm:

Nguyễn Huân

Nguyễn Duy Thái

Nguyễn Quốc Phong

Quách Tuyết Linh

Dương Hồng Ân

Huỳnh Hoài Ân

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Nguyễn Tấn Cường

Thầy Đặng Quốc Việt

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.