Bạn đang ở đây

TVC NIKON

TVC Nikon là project kỳ phim của nhóm học viên Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Xuân Long

Trần Hoài Nam

Phạm Xuân Tuân

Vũ Khắc Đại

Ngô Minh Hoàng
Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Đỗ Quốc Trung

Điểm: 80/100

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.