Bạn đang ở đây

TVC Seba Skate

Đồ án học kỳ 3 - Làn phim Kỹ thuật số của A&C Studio, A1410G1 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện:

Trần Đình Trọng

Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Chí Công

Nguyễn Hoàng Anh Luân

Lưu Trần Thiên Phúc

Đặng Phúc Tâm

Đặng Ngọc Lãm

Phạm Thiên Thanh

Huỳnh Mai Trân Trân

Giảng viên hướng dẫn:

Bùi Đình Lâm

Nguyễn Tấn Cường

Đặng Quốc Việt

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.