Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Two Friends & A Bear - 3D short Film

07-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - Two Friends & A Bear - 3D short Film của nhóm học viên lớp A1711H1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Nội dung có ý nghĩa nhân văn, nó khá là gần gũi và rất xác với thực tế hiện nay. Đây là đề tài mà nhóm cảm thấy có hứng thú, thoải mái sáng tạo và khá vừa sức với khả năng của các thành viên trong nhóm.

Thành viên nhóm:

-Trần Phi Tân

-Dương Nguyễn Ánh Dương

-Nguyễn Thị Thảo Nguyên

-Phạm Thị Ngọc Mỹ

Giảng viên hướng dẫn:

- FC Nguyễn Phạm Phi Vân

- FC Nguyễn Thanh Long

- FC Nguyễn Thanh Lợi

- FC Nguyễn Đăng Hải.