Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

san-pham-hoc-vien-arena
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

VTC: Trailer Game Pokezoo

27-09-2013

Trailer game Pokezoo do nhóm học viên lớp D1107K thực hiện. Các thành viên của nhóm: Đỗ Quý Nhất, Nguyễn Mạnh Hải, Lưu Đình Luân.
Trailer là tác phẩm là một sản phẩm cộng tác với KidsTV - VTC11, được phát sóng rộng rãi trên hệ thống kênh của VTC.
Hiện tại nhóm vẫn đang theo học kỳ 4 tại Arena Multimedia và chuẩn bị cho đồ án cuối học kỳ.