Bạn đang ở đây

Vứt bỏ một sinh linh là tội ác

Đồ án kỳ phim - lớp A1211K1 - Arena Multimedia TP Hồ Chí Minh
Nhóm thực hiện: 
- Võ Đắc Khoa
- Lê Chương Thư
- Nguyễn Thị Minh Châu
- Nguyễn Hữu Thanh
- Nguyễn Hải Thanh
- Vương Gia Bảo
Giáo viên hướng dẫn
- Bùi Đình Lâm
- Guillaume Faugère
- Phạm Bằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.