Bạn đang ở đây

XBOX Game - Eproject Sem2

XBOX Game - Eproject sem 2 - Lớp D1408H1

Thiết kế được đánh giá tốt, tạo sự quan tâm cho người xem. Các liên kết hoạt động tốt. Tuy nhiên điểm cần khắc phục ở chỗ kích thước của mỗi trang là quá lớn bởi ảnh nền được sử dụng cho một số phần trong trang.

Điểm đạt: 88/100

Thành viên:

- Hấp Văn Trịnh

- Trần Gia Hân

- Tô Hồng Hưng

- Trương Tấn Sang

Giáo viên hướng dẫn:

- Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

- Cô Trần Thị Thanh Hằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
A SPORT SHOP
Arena - Multimedia -  A sport Shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.