Bạn đang ở đây

Yozora Coffee

Đồ án cuối học kỳ 1 của học viên lớp D1408K - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Bộ nhận diện thương hiệu Yozora Coffee

Thực hiện:

Nguyễn Hoàng Thái

Quách Đông Duy Anh

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
kokeshi-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.