Bạn đang ở đây

Zebra Instruments

Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu Zebra Instruments. Sản phẩm có sự đầu tư và được đánh giá cao về tư duy thiết kế. 

Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1408M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Nguyễn Quỳnh Hoa

Trần Anh Vũ 

Lưu Tuấn Hưng 

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Vũ Quang Chiến

Điểm: 80

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.