KHÁM PHÁ "ĐẠI HẢI TRÌNH" SÁNG TẠO CÙNG KHOÁ HỌC

GRaPHIC DESIGN &
INTERaCTIvE mEDIa

5 lí do khiến khóa học
GRaPHIC DESIGN & INTERaCTIvE mEDIa
trở thành lựa chọn hàng đầu

TRỞ THàNH "NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN"
trong NGàNH SáNG TạO với các vị trí

Photographer

(Nhiếp ảnh gia)

Graphics Designer

(Chuyên viên Thiết kế Đồ họa)

Brand Designer

(Người thiết kế thương hiệu)

Creative Director

(Giám đốc Sáng tạo)

Illustrator

(Họa sĩ minh họa)

Motion Graphic Designer

(Nhà Thiết kế đồ họa chuyển động)

2D Animator

(Người làm hoạt hình 2D)

Web Designer

(Nhà thiết kế website)

mỤC TIÊU KHOá HỌC

HỌC CHắC - HIỂU SâU CÙNG 4 Kỳ HỌC

Học kỳ 1
Thiết kế hình ảnh truyền thông (Visual Communication Design)

Đây chính là kỳ học đầu tiên và cơ bản nhất giúp học viên tiệm cận với Thiết kế đồ họa. Đa phần các môn học sẽ được giữ nguyên và đi từ cơ bản tới nâng cao. Người học vẫn sẽ được học những kiến thức căn nguyên của Thiết kế đồ họa như: Các nguyên tắc cơ bản về thiết kế, Nhiếp ảnh cơ bản, Xử lý ảnh, Minh hoạ Kỹ thuật số… Học viên sẽ được học các kiến thức nâng cao về Lịch sử Thiết kế, Phương pháp nghiên cứu, Văn hóa trong Thiết kế,… Cùng với đó là làm quen với nhiều phần mềm hỗ trợ như: Lightroom, Photoshop, Illustrator,… Sau khi kết thúc học kỳ I, Học viên sẽ vững những kiến thức nền tảng, thành thạo công cụ và tiếp tục tiến vào những kỳ học tiếp theo.

Môn học:

 • Design and Visualization Fundamentals
  Nguyên lý thị giác
 • A History of Design
  Lịch sử Thiết kế đồ họa
 • Art of Research
  Phương pháp nghiên cứu
 • Digital Illustrator
  Minh họa kỹ thuật số
 • Infographic Design
  Thiết kế đồ họa thông tin
 • Image Magic
  Xử lý ảnh kỹ thuật số
 • Photography
  Nhiếp ảnh
 • Visual Content Development
  Phát triển nội dung đồ hoạ thị giác
 • Visual Communication Portfolio
  Đồ án học kỳ

Phần mềm/Công cụ hỗ trợ:

Vị trí công việc:

Học kỳ 2
Thiết kế thương hiệu (Branding Design)
Sang tới học kỳ 2, học viên được định hình kỹ năng của bản thân qua những kiến thức liên quan tới thương hiệu (branding, typo, logo, visual concept, ads concept,…). Một vài môn học của học kỳ này như: Typography, Page Layout, Thiết kế bao bì sản phẩm, phương pháp sử dụng AI trong sáng tạo. Học kỳ thứ 2 sẽ tập trung nhiều vào các kiến thức và kỹ năng nhằm giúp cho học viên có khả năng sáng tạo minh họa thương hiệu một cách bài bản. Kỳ học này cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ phong cách của bản thân, hiểu rõ yêu cầu của việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, từ đó có thể lên phương án concept về hình ảnh và nội dung.

Môn học:

 • Typography
  Nghệ thuật chữ
 • Page Layout
  Bố cục trang
 • Brand Identity Development
  Phát triển tín hiệu nhận diện thương hiệu
 • Package Design
  Thiết kế bao bì sản phẩm
 • Advertising Design
  Thiết kế sản phẩm quảng cáo
 • Art Direction
  Định hướng nghệ thuật
 • Generative AI & Uses Concept
  Sáng tạo cùng AI và sử dụng ý tưởng
 • Branding Design
  Đồ án học kỳ

Phần mềm/Công cụ hỗ trợ:

Vị trí công việc:

Học kỳ 3
Đồ họa chuyển động và xây dựng nội dung video (Motion Graphics & Video content)
Chuyển tới học kỳ 3, đây chính là kỳ dành cho những bạn nào có niềm đam mê với phim ảnh và video. Đây là kỳ học trang bị cho học viên những kiến thức về đồ hoạ động và video ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và giải trí. Một vài môn học có thể kể đến như: Hoạt hình 2D, Chỉnh sửa video, Các khái niệm về làm phim kỹ thuật số, Làm việc trong phòng thu, Biên tập âm thanh, hình ảnh,….

Môn học:

 • Concepts of Digital Film Making
  Khái niệm cơ bản và quy trình làm phim kỹ thuật số
 • Editing Video
  Chỉnh sửa video
 • Working with Audio
  Cắt, dựng âm thanh
 • Creating Motion Graphics
  Đồ họa chuyển động
 • Principles of Animation Concept
  Nguyên lý làm phim hoạt hình
 • Studio Practice
  Thực hành trong phòng thu
 • Storyboarding and Animatics
  Viết kịch bản phân cảnh và hoạt hình
 • 2D Animation
  Hoạt hình 2D
 • Motion Graphics & Video content
  Đồ án học kỳ

Phần mềm/Công cụ hỗ trợ:

Vị trí công việc:

Học kỳ 4
Phát triển sản phẩm kỹ thuật số (Digital Product Development)
Kỳ cuối cùng trong chương trình GDIM sẽ là kỳ học liên quan tới Thiết kế các sản phẩm kỹ thuật số ứng dụng như: Website, Apps. Tại kỳ học này, Arena Multimedia sẽ giúp học viên hiểu rõ hành vi của người dùng, để từ đó mang đến những phần mềm, ứng dụng, website có tính thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Một vài môn học được cập nhật như: Nghiên cứu UX (Trải nghiệm người dùng), Thiết kế lưới (Wireframing), Thiết kế giao diện người dùng, Tạo nguyên mẫu,… trên phần mềm Figma.

Môn học:

 • Products Design Concepts
  Thiết kế ý tưởng sản phẩm
 • UX Research
  Nghiên cứu trải nghiệm người dùng
 • UX Design
  Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Wireframing
  Thiết kế lưới
 • UI Design
  Thiết kế giao diện người dùng
 • Prototyping
  Thiết kế mô phỏng trải nghiệm
 • Interactive Design
  Thiết kế tương tác người dùng
 • Digital Product Development
  Đồ án học kỳ

Phần mềm/Công cụ hỗ trợ:

Vị trí công việc:

aRENa GaLERY - ĐỒ áN HỌC vIÊN

ĐăNG KÝ NHậN TƯ vẤN mIỄN PHÍ

Bạn để lại thông tin để được tư vấn chuyên sâu về lộ trình học, sắp xếp thời gian biểu phù hợp cũng như biết thêm những ưu đãi đặc biệt dành cho người mới nhé!