HỌC BỔNG CẦU VỒNG

HỌC BỔNG CẦU VỒNG

Arena Multimedia trao tặng các suất “Học bổng Cầu vồng”, trị giá 6.000.000đ (áp dụng đồng thời với ưu đãi hiện có)

Tổng ưu đãi học phí cộng dồn: 18.000.000 VNĐ

THỜI GIAN:

Thời gian nhận đăng ký: 10/06 – 18/06/2022
Thời gian nhận ưu đãi: Hoàn tất học phí trước 25/6.

ĐỐI TƯỢNG:

Các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ có hứng thú với lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, đặc biệt là Mỹ thuật Đa phương tiện.

CÁCH THỨC NHẬN HỌC BỔNG:

Các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+ (đã nộp porfolio xét tuyển/ hoàn tất bài thi sáng tạo) hoàn thành thủ tục nhập học trước ngày 25/06.

HocBongCauVong_Digital
Nhập thông tin tại form. Bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích tư vấn hướng nghiệp, thông báo về học bổng.