1. iPad mini

       Để bạn download giáo trình điện tử quốc tế - Online Varsity, sử dụng mọi lúc mọi nơi


       Để bạn vẽ phác thảo, lưu lại các ý tưởng sáng tạo


       Để bạn khoe với bạn bè, nhà tuyển dụng những sản phẩm thiết kế đẹp nhất, những thước phim thú vị nhất trong portfolio của mình…

2. Bút vẽ Wacom’s Bamboo Stylus Solo

       Được thiết kế dành cho iPad, giống như ngón tay thứ 11 tinh tế nhất
của bạn


       Chính xác hóa các thao tác như vẽ, ghi chép


       Mở đường vào thế giới Digital Painting

Đăng ký học
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Thiết kế quảng cáo.
In ấn và xuất bản.
Thiết kế website và các ứng dụng online.
Thiết kế Games và các sản phẩm tương tác.
Hoạt hình 3D.
Thiết kế nội thất.
Biên tập âm thanh – Quay phim, dựng phim, xử lý hậu kỳ và kỹ xảo điện ảnh.