Về
Cuộc
Thi

Kỳ thi lớn nhất cuộc đời là cuộc thi giúp các bạn học sinh, sinh viên có thể động lực vượt rào cản định kiến, mạnh mẽ thể hiện quan điểm của bản thân về kỳ thi lớn nhất cuộc đời. Cổ vũ tinh thần theo đuổi đam mê của Gen Z, giúp các em vượt qua rào cản định kiến, thể hiện quan điểm của bản thân về kỳ thi lớn nhất cuộc đời và giúp các em định hướng sự nghiệp ngay từ những sở thích nhỏ nhất.

HÌNH
THỨC
CUỘC
THI

Các thí sinh gửi tác phẩm của mình đến cuộc thi để nhận được đánh giá, chấm điểm từ Ban giám khảo.

tổng giá trị giải thưởng 333.000.000 VNđ

BAN
GIÁM
KHẢO

Đinh Hà Uyên Thư

Đạo diễn

Đinh Hà Uyên Thư

Đạo diễn

Hoàng Anh Tú

Nhà văn - Nhà báo

Hoàng Anh Tú

Nhà văn - Nhà báo

Đinh Trí Dũng

Giám đốc Hệ thống đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

Đinh Trí Dũng

Giám đốc Hệ thống đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

KỲ THI LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI 2023
INTRODUCTION VIDEO

đơn vị tài trợ