LỘ TRÌNH HỌC TẬP
CHUẨN QUỐC TẾ

Chương trình Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện (Arena Multimedia Specialist Program – AMSP) kéo dài 30 tháng (4 kỳ học) trong lĩnh vực: Thiết kế Truyền thông & Quảng cáo và Sản xuất Nội dung Giải trí Kỹ thuật số

Thời gian đào tạo
2.5 NĂM
Bằng cấp
ADIM
(Advanced Diplomain Multimedia)


Chương trình đào tạo

Học kì I: Thiết kế Đồ họa

Graphic Design

Thiết kế Đồ họa thiết lập nền tảng và đào tạo những kỹ năng cơ bản cho người làm nghề Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện

Môn học
• Mỹ học cơ bản
• Quy tắc thiết kế và Nguyên lý thị giác
• Minh họa kỹ thuật số
• Nhiếp ảnh cơ bản
• Chỉnh ảnh với phần mềm Lightroom
• Nghệ thuật chữ
• Thiết kế cho in ấn và quảng cáo
• Đồ án cuối kì 1
Học kì II: Thiết kế Web & Ứng dụng Kỹ thuật số

Web & Digital Design

Cung cấp những kiến thức Thiết kế Giao diện Website hoàn chỉnh, thiết kế các ứng dụng phục vụ cho Digital Marketing, Social Media và các App cho thiết bị di động.

Môn học
• Cơ bản về thiết kế Web
• Tiếp thị số và các khái niệm truyền thông
• Thực hành thiết kế/xây dựng trang Web
• Tạo hình ảnh động cho web bằng Animate CC
• Thiết kế giao diện/ trải nghiệm người dùng
• Website và Mobile App
• Thiết kế Website trên nhiều nền tảng khác nhau
• Đồ án cuối kì 2
Học kì III: Làm phim kỹ thuật số & Thiết kế game

Filmmaking & Game Design

Cung cấp các kỹ năng thiết yếu để làm một bộ film kỹ thuật số hoàn chỉnh như viết kịch bản, biên tập âm thanh, chỉnh sửa video, kỹ năng làm kỹ xảo, hậu kỳ và thiết kế mô hình, nhân vật Games.

Môn học
• Các khái niệm và quy trình làm phim Kỹ thuật số
• Phân tích phim
• Kịch bản văn học & Kịch bản phân cảnh
• Quay phim cơ bản
• Dựng phim
• Cắt, dựng âm thanh
• Kỹ xảo phim
• Đồ án kỳ III - Làm phim Kỹ thuật số
• Các khái niệm về Thiết kế Game
• Tạo hình nhân vật và Làm vật liệu cho Game
• Tạo hình, nhân vật cho Games
• Thiết kế cấp độ Game
• Ánh sáng, Máy quay, Kết xuất
• Điêu khắc 3D
• Đồ án kỳ III - Thiết kế nhân vật môi trường 3D Game
Học kì IV: Hoạt hình 3D

3D Animation

Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt hình 3D và những kỹ năng chuyên nghiệp trong ngành làm phim hoạt hình 3D.

Môn học
• Lý thuyết cơ bản và quy trình làm phim 3D
• Layout- animatic
• Xây dựng mô hình 3D
• Làm vật liệu cho nhân vật/mô hình 3D
• Gắn xương
• Diễn hoạt nhân vật
• Sắp đặt ánh sáng
• Xuất hình ảnh chất lượng cao
• Kỹ xảo ứng dụng cho phim hoạt hình 3D
• Đồ án cuối kì 4

Đăng ký tư vấn