Bạn đang ở đây
28/08/2019 - 17:37

HCM - BLOOM VIET NAM CO.,LTD tuyển dụng Nhân viên 3D Modeling

BLOOM VIET NAM CO.,LTD tuyển dụng Nhân viên 3D Modeling - Mức lương hỏa thuận tùy theo năng lực vào lúc phỏng vấn.

28/08/2019 - 17:37

HCM - BLOOM VIET NAM CO.,LTD tuyển dụng Nhân viên 3D Hậu kỳ_Ghép cảnh

BLOOM VIET NAM CO.,LTD tuyển dụng Nhân viên 3D Hậu kỳ_Ghép cảnh - Mức lương hỏa thuận tùy theo năng lực vào lúc phỏng vấn.

28/08/2019 - 17:37

HCM - BLOOM VIET NAM CO.,LTD tuyển dụng Nhân viên về hiệu ứng FX (3D effect)

BLOOM VIET NAM CO.,LTD tuyển dụng Nhân viên về hiệu ứng FX ( 3D effect) - Mức lương hỏa thuận tùy theo năng lực vào lúc phỏng vấn.

02/08/2019 - 08:52

HCM - The Blue Tshirt tuyển dụng Graphic Designer

The Blue Tshirt tuyển dụng Graphic Designer có kinh nghiệm 1 năm, mức lương từ 8-15 triệu

23/07/2019 - 09:24

HCM - Saigon Sports Development & Investment Corporation tuyển dụng Video Editor

Saigon Sports Development & Investment Corporation tuyển dụng Video Editor không yêu cầu kinh nghiệm cao, mức lương trên 7.000.000 VND

23/07/2019 - 09:17

HCM - D’FURNI JSC tuyển dụng Graphic Designer

D'FURNI JSC công ty phân phối các sản phẩm nội thất chuyên nghiệp với hơn 14 năm hoạt động. D’FURNI JSC tuyển dụng Graphic Designer không yêu cầu kinh nghiệm, mức lương thỏa luận.

23/07/2019 - 08:36

HCM - Sparx tuyển dụng 3D Character Trainee

Studio 3D Art hàng đầu Việt Nam tiếp tục tuyển sinh cho chương trình đào tạo CG TRAINEE cho đội ngũ ‘Game Environment’. Những ứng viên tốt nghiệp sẽ chính thức tham gia vào một số dự án rất quan trọng mà studio đang thực hiện trong năm 2019 này.   Sparx tuyển dụng 3D Character Trainee có kinh nghiệm dưới 1 năm , mức lương thử việc 4 triệu, được trainning.
23/07/2019 - 08:31

HCM - Sparx tuyển dụng FX Trainee

Studio 3D Art hàng đầu Việt Nam tiếp tục tuyển sinh cho chương trình đào tạo CG TRAINEE cho đội ngũ ‘Game Environment’. Những ứng viên tốt nghiệp sẽ chính thức tham gia vào một số dự án rất quan trọng mà studio đang thực hiện trong năm 2019 này.   Sparx tuyển dụng FX Trainee có kinh nghiệm dưới 1 năm , mức lương thử việc 4 triệu, được trainning.
19/07/2019 - 15:27

HCM - Sparx tuyển dụng 3D Environment Trainee

Studio 3D Art hàng đầu Việt Nam tiếp tục tuyển sinh cho chương trình đào tạo CG TRAINEE cho đội ngũ ‘Game Environment’. Những ứng viên tốt nghiệp sẽ chính thức tham gia vào một số dự án rất quan trọng mà studio đang thực hiện trong năm 2019 này.

03/07/2019 - 15:47

HCM - Ujet Media tuyển dụng Graphic Designer

Ujet Media tuyển dụng 5 nhân sự, vị trí Graphic Designer có kinh nghiệm 1 năm.Ujet Media tuyển dụng Graphic Designer có kinh nghiệm 1 năm.