Thích tụ tập trà chanh
chém gió đầy hứng khởi?

Arenaites là cộng đồng dành cho bạn. Khi đó "vẽ gió"
đâu còn là khó khăn bởi bên bạn là những người trẻ đậm cá
tính, cùng chung niềm đam mê, trách nhiệm…, mỗi người
đều có điểm mạnh, yếu, sở trường tính cách riêng, cùng hỗ
trợ học hỏi lẫn nhau, đồng hành cùng nhau trên con đường
kiến tạo tương lại, sự nghiệp.

(xét học bổng dựa trên điểm thi tuyển sinh)

Có thể quy đổi thành 10.000.000 VND trừ vào học phí

Có thể quy đổi thành 18.000.000 VND trừ vào học phí

Có thể quy đổi thành 32.000.000 VND trừ vào học phí