Bạn đang ở đây

Bộ nhận diện thương hiệu FREYA

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu FREYA, lớp D1509H Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

- Nguyễn Thị Hồng Thắm

- Vũ Hoàng Hiệp

- Lê Thị Khánh Linh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

ChocoAmour
cover
cover
paper-craft cover
cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.