Mỹ thuật Đa phương tiện là thuật ngữ chỉ việc ứng dụng các phần mềm và công cụ máy tính trong việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm có tính thông tin, truyền thông, tích hợp nhiều yếu tố truyền tải tin bao gồm: văn bản (text), dữ liệu (data), đồ hoạ (graphics, animation), ảnh (images), âm thanh (sound), phim (video)…

Hiểu đơn giản, Mỹ thuật Đa phương tiện là sự kết hợp giữa óc sáng tạo và công nghệ, phục vụ cho ngành truyền thông, quảng cáo, giáo dục, giải trí… đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn, cảm nhận, tương tác của con người.

Sản phẩm của ngành hiện hữu mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống: từ vỏ bao bì, mẫu mã sản phẩm, sách báo tạp chí… đến các quảng cáo, phim truyện, ảnh, website, game, hoạt hình…