Bạn đang ở đây

Đề thi Sáng tạo

 

Arena Multimedia

TRƯỜNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN ARENA MULTIMEDIA

Thời gian: 60 phút

(Chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi,

trừ khi câu hỏi ghi cụ thể cho phép chọn nhiều đáp án)

Họ tên:

Ngày thi:

Ngày sinh:

1. Hãy cho biết ý nghĩa của Màu đen (5 điểm)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Dựa trên những dữ liệu sau bạn hãy viết một câu chuyện ngắn tối đa 300 từ có nội dung bao gồm những nhân vật chính: Con ong, Bông hoa, Mầm cây.

(Lưu ý có thể thêm nhân vật phụ, bối cảnh…) (12 điểm)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Hãy kể tên 1 Kênh truyền hình bạn hay xem, 1 Trang website bạn hay vào, 1 Bài hát/Bản nhạc bạn hay nghe. (3 điểm)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Đây là 1 đoạn Quảng cáo Socola.

Đoạn phim gồm 2 tình huống xảy ra song song. Mọi việc xảy ra trong cùng một khung cảnh và chèn vào là những thông điệp từ sản phẩm.

Cô bạn gái A đang đọc thư bỗng cô bạn B chạy đến và cho A một cái tát thật đau. A có vẻ ko biết chuyện gì mà bạn mình làm vậy. B thì tát bạn xong cô nhìn bàn tay vừa đánh bạn mình rồi (nước mắt ứa ra) B bỏ chạy.

Cũng trong khung cảnh đó có anh chàng C online "thôi mà! đừng khóc nữa! nín thì mình cho bạn cái này!". C nhận dc câu trả lời của cô gái D: "Nín rồi nè! Cho đi!". C nói "um".

Hôm sau, B chạy đến chỗ A  và rút từ trong túi cái bánh socola cho B; C cũng lấy từ trong túi ra cái bánh socola cho D.

B nhận dc nụ cười từ A và cái ôm thật chặt. C cũng nhận được nụ cười từ D…

Hãy viết câu Slogan (thông điệp) xuất hiện cuối cùng trên màn hình TV cho Quảng cáo này   (5 điểm)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Bạn mong ước được sống trong ngôi nhà như thế nào? Hãy vẽ lại ngôi nhà mơ ước đó của bạn và tô màu cho bức tranh (15 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tải về

 

Đăng ký học

Đề thi tiếng Anh

Arena Multimedia

TRƯỜNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN ARENA MULTIMEDIA

ENGLISH TEST

Time: 60 minutes

 

I. FILL THE EMPTY WITH APPROPRIATE WORD

(1 point/question)

1. Children made their hair ......................

a. go out

b. go grey

c. fall out

d. let off

2. Mexico changed from a country with a wheat ............... to one that was a wheat exporter.

a. lack

b. length

c. shortage

d. inadequacy

3. Charlie Chaplin was not an instant .................. in Hollywood.

a. succeed

b. successful

c. success

d. unsuccessful

4. I got a very .................... welcome when I finally arrived.

a. enthusiastic

b. enthusiasm

c. enthusiastically

d. enthusiast

5. I'm looking for a ...................... job.

a. temporality

b. temporize

c. temporary

d. temporal

6. In 1829, Morse sailed ................ Europe to study classic art in Italy.

a. to

b. for

c. in

d. at

7. Was it Bell who ..................... the telephone?

a. invented

b. discovered

c. creased

d. made

8. The rulers of Viet Nam's last imperial line, the Nguyen Dynasty, all came from .............. family.

a. same

b. the same

c. different

d. the other

9. When a body enters the earth's atmosphere, it travels ...............

a. very rapidly

b. in a rapid manner

c. fastly

d. with great speed

10. Thank you for bringing me along. I never thought Shakespeare could be so............. fun.

a. many

b. much
c. few

d. some

 

II. FIND THE MISTAKE

(1 point/question)

11. What is the higher mountain in the world?

a. What

b. is

c. higher

d. in

12. I wish my mother gives me presents more often.

a. wish

b. gives

c. me

d. more often

13. The teacher was pleasing with the result of your examination.

a. The

b. was

c. pleasing

d. of

14. The little boy didn't know how lacing his shoes.

a. The little boy

b. didn't

c. how

d. lacing

15. You are quite so thin that you can slip between the bars.

a. are

b. quite so

c. can slip

d. between

16. To turn on the light, I was surprised at what I saw.

a. To turn

b. on

c. was

d. at

17. I would rather live on a farm than to live in a city.

a. would rather

b. live
c. on

d. to live

18. The school library is free and open for all the pupils and teaching staff.

a. is

b. and

c. for

d. all

19. Why don't you borrow books in the local lending library?

a. Why

b. don't

c. borrow

d. in

20. He had to admit that there were something in what mother kept saying.

a. admit

b. were

c. what

d. saying

III. GENERAL KNOWLEDGE IN ENGLISH

(1 point/question)

21. On the battlefield of Waterloo, about 45,000 men were left ................

a. dead and wound

b. dead and wounded

c. to die and wound

d. death and wound

22. Mark Twain is a famous American ....................

a. physicist

b. poet

c. chemist

d. writer

23. Galileo was famous for his study of how things fall. He is ..............

a. an astronomer

b. a physician

c. a chemist

d. a writer

IV. TRANSLATE TO VIETNAMESE

(17 points maximum)

On 14 July 1988, President François Mitterrand announced the construction and the expansion of one of the largest and most modern libraries in the world, intended to cover all fields of knowledge, and designed to be accessible to all, using the most modern data transfer technologies, which could be consulted from a distance, and which would collaborate with other European libraries. Surprisingly, the library does not maintain a wireless network. In July 1989, the services of the architectural firm of Dominique Perrault were retained. After the move of the major collections from the rue de Richelieu, the National Library of France opened to the public on 20 December 1996.

Đăng ký học