ĐĂNG KÝ THAM GIA

Để cảm ơn sự có mặt của bạn trong sự kiện Khám phá 360 độ ngành Sáng tạo cùng ekip “See Tình” Arena gửi tặng bạn Khóa học miễn phí. Đăng ký tham gia ngay

– Thời gian lớp học: 

Buổi 1: Ngày 14.04.2022, từ 18h30 – 20h30: MV Editing / Basic Editing Technique

Buổi 2: Ngày 16.04.2022, từ 18h30 – 20h30: Visual Style / phân biệt và xây dựng phong cách hình ảnh

Buổi 3: Ngày 19.04.2022, từ 18h30 – 20h30: Multi-Camera Editing workflow / Review

-Hình thức tổ chức: Online qua Zoom

Nhiều nội dung thú vị đang đợi bạn, chớp ngay 1 slot trải nghiệm học miễn phí ngay!