Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Huỳnh Ngọc Long

Giảng viên kỳ 1 & 4 – Giảng dạy bộ môn Vẽ tay (Graphic and Illustration Fundamentals), 3D Animation.

Tốt nghiệp Cử nhân Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Đồ họa (Niên khóa 1983 -1988).

Quá trình làm việc:

Hiệu ứng động cho game 2D, 3D tại Công ty Morgan

- 1994 – 2004: 2D layout, Diễn hoạt 3D tại Công ty  Pixibox (nay là Sparx Việt Nam)

- 2004 – 2008: Thiết kế web, 3D tại Công ty Pyramid Consulting VN

- 2008 – 2012: Diễn hoạt 3D tại công ty CMP (ConmeoPicture)

- 2012 đến nay: Công ty Bloom (Hàn Quốc), Vietfilm Hồ Chí Minh

Các bộ phim có sự tham gia của Thầy Huỳnh Ngọc Long:

Tham gia diễn xuất các bộ phim hoạt hình 3D: Christmas Mickey, Bob & Scott, Rolie Polie Olie, Tiki's Band, Mullewabb, Kika, Poporo, DiBo...
- Tham gia layout, diễn xuất phim 2D: Prince Atlantic.

Giảng viên Arena Multimedia