Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Vũ Anh Đức

Giám đốc Đào tạo

Các chuyên ngành giảng dạy: Thiết kế đồ họa, Photography (Nhiếp ảnh), Video Editing (Biên tập Video), Digital FX (Kỹ xảo điện ảnh), 3D Game, 3D Animation.    

      

Năm 2007, tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, Chuyên ngành thiết kế điện ảnh

Năm 2012, tốt nghiệp thạc sỹ trường Monash University (Melbourne), Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện (Multimedia Design).

Tham gia khóa học ngắn hạn về nhiếp ảnh tại Monash University.

Một trong những Chuyên gia phát triển Games 3D đầu tiên của Hà Nội tại 3D Bridgade Hanoi.

Chuyên gia phát triển Games 3D tại  Crisware Hanoi.

Project xuất sắc cuối kỳ 3D tại Monash University

Giai nhất cuộc thi ảnh (Tulip farm ) trong cộng đồng sinh viên tại đại học Monash.

Sản phẩm tiêu biểu:

Phim ngắn "The-Flight" – 2012

Phim ngắn "Candy Story" – 2011  

Thầy Vũ Anh Đức, sinh năm 1983, là “người biết nhiều nhất, nhưng cũng là người được biết đến ít nhất”. Hoàn thành Thạc sĩ về Multimedia Design tại Úc về, “anh giáo” Đức mang theo rất nhiều kinh nghiệm giáo dục tiên tiến tại đó về áp dụng tại Arena. “Triển khai chương trình Arena Multimedia tại Việt Nam không hề dễ dàng một chút nào, và thầy Vũ Anh Đức là người đã làm được điều đó” – anh Đinh Trí Dũng (Giám đốc Arena Multimedia) nhận xét về anh Đức.

Ở Arena, anh có vai trò như một người “bếp trưởng” sắp xếp các môn học, điều phối các hoạt động học viên, hiểu năng lực và tính cách đặc trưng của từng lớp để lựa chọn những giảng viên phù hợp nhất. Anh Đức luôn cho rằng, “đến trường phải vui, kỉ niệm chính là hiện tại, là từng phút giây dạy và học mà ra”.