Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Đồ Án Thiết Kế Wonderful World

16-12-2017

Đồ Án Thiết Kế English Discovery Training

15-12-2017

Sản phẩm đồ án English Discovery 

Thiết kế giao diện Delight IGO

28-11-2017

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1608M -Arena Multimedia - Phạm Văn

BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU SILVERSUN

16-11-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu Silversun - Đồ án lớp D1607M2

(Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3, TP.HCM)


Đồ Án Thiết Kế Nhà Hàng BeeZeen

16-11-2017

Sản phẩm đồ án Nhà Hàng Ẩm Thực Beezeen

Đồ Án Thiết Kế Nội Thất "A Living"

16-11-2017

Sản phẩm đồ án Dịch Vụ Và Cửa Hàng Trực Tuyến Về Thiết Kế Nội Thất của nhóm học viên lớp D1608G1 -Arena Multimedia

(Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LENPRO SHOP

12-10-2017

Bộ nhận diện thương hiệu Lenpro Shop - Đồ án lớp D1607M2 

Thiết kế giao diện Delight Furniture

11-10-2017

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1608H -Arena Multimedia -Trúc Khê-

Thiết kế giao diện Twinkle

04-08-2017

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1607I -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

Thiết kế website cho thương hiệu Twinkle

Thiết kế giao diện BPO Company

08-12-2016

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1507H2 - Arena Multimedia (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu).

 Thiết kế website cho thương hiệu BPO Company.

 Thành Viên Nhóm:

Nguyễn Phạm Hoàng Dũng.

Vũ Hồng Nhung.

Trần Nguyễn Ánh Minh.

Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc.

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

Nguyễn Thy Đoan Trinh.

Bùi Duy Khiêm.

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 2