Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Two Friends & A Bear - 3D short Film

07-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - Two Friends & A Bea

BETRAY - 3D Short Film

04-09-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - Betray - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1801M2 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Hãy yêu thương động vật và đừng vội đánh giá hành động của người khác.

Thành viên nhóm:

- Mạnh Trọng Bảo Ngọc

- Trần Hoài Nhân

- Lê Quỳnh Minh Anh

- Võ Nguyễn Thanh Hoàng

- Đoàn Minh Luân

- Võ Hùng Uy Dũng

- Chung Ánh Hồng

Giảng viên hướng dẫn:

- FC Nguyễn Phạm Phi Vân

- FC Nguyễn Thanh Long

- FC Nguyễn Thanh Lợi

Epiphany - 3D Short Film

28-08-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 

The Puppets - 3D Short Film

27-08-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 

The Last Minute - 3D Short Film

27-08-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 

Arena Multimedia - Happy Halloween - 3D Short Film

04-09-2018

Arena Multimedia - Wolf and Crow - 3D Short Film

04-09-2018

Arena Multimedia - Pinocchio - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 

A Silly Robbery - 3D Short Film

04-05-2018

The Amazing Race (3D Animation)

04-05-2018

 

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 4