Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

3D animation - Stay Alert

22-03-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3d animation của nhóm học viên lớp D1308H - Arena Phạm Văn Bạch.

 

Thời gian làm đồ án. 1,5 tháng.

Với  thời gian không dài, 1,5 tháng từ lúc nhận đề tài đến lúc nộp bài sang ẤN ĐỘ ,nhóm đã hoàn thành tốt sản phẩm đồ án cuối kỳ. Hội đồng phản biện đánh giá cao tính sáng tạo trong việc xây dựng kịch bản, tạo hình nhân vật và cách kể truyện trong bộ phim hoạt hình ngắn.

 

Bên cạnh đó phần kỹ thuật 3D (modelling- texture - animation ) và cách làm việc nhóm cũng được nhóm hoàn thành tốt.

 

Thành viên nhóm:

Nguyễn Thanh Thúy

Lê Phương Mai

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Quang Thông

Trương Thế Thiện

Nguyễn Quang Đạt

 

Gỉanng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa