Bạn đang ở đây

3D Game Design - SPIRIT

Đồ án kỳ 3- 3D Game Design của nhóm học viên lớp D1311M _ D1406M  (Arena Multimedia - Phạm Văn Bạch, Hà Nội)


Concept - Thực hiện bởi nhóm:

Nguyễn Ngọc Quang

Hoàng Minh Khôi

Hoàng Văn Thành

Nguyễn Tuyết Mai

Vũ Thị Quỳnh Anh


Giảng Viên Hướng Dẫn:

Lê Quang Khải

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.