Bạn đang ở đây

3D Game Design - The Advanger

Đồ án học kỳ 3 - 3D Game Design lớp D1307H - Trúc Khê, Hà Nội.
 

Thành viên thực hiện:

Bùi Tiến Dũng

Nguyễn Hồng Sơn

Phạm Lê Gia Bảo

Phùng Ngọc Hùng
Nguyễn Hữu Dũng 

Chu Việt Hoàng

Lại Việt Hoàng

Hà Anh Tùng

Bùi Quang Quốc Thắng

 

Giảng viên hướng dẫn:
Lê Quang Khải 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.