Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Phim ngắn | Sương trên lối

10-05-2018

Phim ngắn - Đồ án học kỳ 3 của nhóm học viên lớp A1711H1 ( 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3)

Những ước mơ vẫn chỉ là mơ ước
Khi bạn hoài nghi chính mình
Điều gì khiến con tim bạn loạn nhịp?
Hãy đứng lên và tìm hướng đi cho riêng mình bạn nhé!!!
-----------------
THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Trùng Khánh
Nguyễn Hiếu Thiện
Phạm Minh Trực
Lê Hoàn Vũ
Lê Gia Hoà
Phạm Thị Bích Hồng

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm
Thầy Bùi Ngọc Anh