Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Viral Quảng cáo App Easy Book

27-05-2019

Arena Multimedia | Viral Quảng cáo App Easy Book | Đồ án lớp A1806M2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Phạm Hòa Giang Châu

Nguyễn Tiến Đạt

Huỳnh Ngọc Vĩnh Khang

Mạch Bảo Ngân

Lương Bích Quân

Nguyễn Trọng Quý

Nguyễn Hùng Sơn

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Bùi Ngọc Anh