Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - Wolf and Crow - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 Wolf and Crow - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1702G1 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Trần Xuân Quyên

Lê Tấn Anh

Ngô Trường Giang

Nguyễn Hoàng Trụ

 

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi