Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Arena Multimedia - Wolf and Crow - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 Wolf and Crow - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1702G1 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Trần Xuân Quyên

Lê Tấn Anh

Ngô Trường Giang

Nguyễn Hoàng Trụ

 

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.