Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bầy chim - 3D Short Film

23-07-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - Bầy chim- 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1810G1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Câu chuyện xoay quanh một chú chim thông minh xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, nó chọn cách sống tách biệt với bầy đàn và một ngày tai họa ấp đến nó mới nhận ra sức mạnh của sự đoàn kết và hậu quả của việc kiêu ngạo

Thành viên nhóm:

-          Huỳnh Phát Triển

-          Lê Minh Hoài

-          Nguyễn Thị Kim Chi

-          Trần Thị Hồng Nhung

-          Lê Thị Bé Hoá

Giảng viên hướng dẫn:

-          FC Nguyễn Phạm Phi Vân

-          FC Nguyễn Thanh Long

-          FC Nguyễn Thanh Lợi

-          FC Nguyễn Đăng Hải.