Bạn đang ở đây

BlackBird - short film

“Tâm trí của con người sẽ tuyệt vọng đấu tranh để tạo ra những kí ức không có thật”.Trong mỗi người đều tồn tại những mặt tốt xấu khác nhau, người này để tốt lên ngôi, người kia lại chọn theo hướng xấu và cũng có người bị trói buộc bởi sự phân vân đen – trắng… Chính – tà khó minh bạch nhưng nếu có tình người thực sự thì đến cuối cùng, bạn vẫn sẽ tìm ra được ánh sáng soi rọi cho bản thân.

Phim là sản phẩm của nhóm học viên Arena Multimedia (Trúc Khê - Hà Nội)

Người thực hiện:

Bùi Đức Đại

Ngô Minh Nghĩa

Nguyễn Hữu Việt Cường

Nguyễn Bình An

Nguyễn Xuân Vũ

Giảng viên hướng dẫn

Đỗ Quốc Trung

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.