Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận dạng thương hiệu “An Nam Brewing Company”

17-09-2019

Bộ nhận dạng thương hiệu “An Nam Brewing Company” – Đồ án lớp D1811G2

(Arena Multimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Bia An Nam, tự hào bản sắc bia Việt. Thương hiệu bia thủ công mang đậm nét văn hóa và tinh thần dân tộc của người Việt.

Ý tưởng logo là hình ảnh Chim Lạc, loài chim nước lớn dang đôi cánh bay lên trời cao, một biểu tưởng gắn liền với những chiếc trống đồng và đi cùng hàng nghìn năm lịch sử Việt Nam. Thể hiện khát vọng mang giá trị truyền thống vươn ra thế giới.

Cùng “say” với thương hiệu bia Việt qua đồ án của nhóm nhé!

Thành viên:

- Trần Nguyễn Phương Duy

- Phạm Minh Đức

- Huỳnh Đăng Khoa

- Nguyễn Ngọc Lân

Giáo viên hướng dẫn:

- Đặng Mai Hương Quế