Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận dạng thương hiệu “Thiên Niên Cổ Phục”

27-05-2019

Bộ nhận dạng thương hiệu “Thiên Niên Cổ Phục”  – Đồ án lớp D1808G2

(Arena Multimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

“Thiên Niên Cổ Phục” – Đồ án được giảng viên nhận xét là khó có thể làm được trong một tháng nhưng nhóm đã xuất sắc hoàn thành.

Thiên Niên Cổ Phục được thành lập với mục đích khôi phục và quảng bá những kho tàng cổ truyền của  dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ, cho cộng đồng giới trẻ và thế giới có thể dễ dàng hình dung theo từng kỳ.

Logo với đường nét cong uốn lượn được lấy cảm hứng từ Kim bài của các bậc đế hậu thời xưa, là đồ trang sức đồng thời cũng thể hiện đẳng cấp của người sử dụng chúng. 

Bạn có thể chiêm ngưỡng mô hình cổ phục thực tế tại Arena Multimedia cơ sở Nguyễn Kiệm nhé!

Thành viên: 

-      Nguyễn Thị Kim Dung

-      Trương Kim Ngân

-      Trần Hà Linh

-      Xa Du Quân

Giáo viên hướng dẫn:

- Huỳnh Thanh Cẩm Lynh