Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu BUSHIDO

05-08-2020

Bộ nhận diện thương hiệu BUSHIDO của nhóm học viên D1905G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Trần Công Đức

- Nguyễn Tùng Linh

- Phạm Thu Hoài

- Nguyễn Thái Sơn

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Phạm Thị Nam