Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Sữa Pinomilk

21-07-2019

Bộ nhận diện thương hiệu Sữa Pinomilk - Đồ án lớp D1808G2

(Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-------------------------

 Thành Viên Nhóm:

-Nguyễn Thanh Phúc

-Võ Hồng Hạnh

-Phạm Hồng Thúy Vy

Giảng Viên Hướng Dẫn:

-Thầy Phan Nhật Trung